PROJECT

DỰ ÁN

DIỄN ĐÀN VĂN HÓA VỚI DOANH NGHIỆP 2022
2022 ────────
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
TRUÔNG BỒN – BẢN HÙNG CA HUYỀN THOẠI
2022 ────────
– PROJECT 2D - 3D
SEA TÌNH
2022 ────────
– CLIENT Vland
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
HOA HẬU BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 2022
2022 ────────
– PROJECT 2D - 3D
TÌNH SÂU HƠN NƯỚC HỒNG HÀ, CỬU LONG
2022 ────────
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
TĂNG TỐC CÙNG FERROLI – Kv Hà Nội
2022 ────────
– CLIENT Ferroli
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH THẮM MÃI NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI LẦN THỨ 1 – 2022
2022 ────────
– CLIENT Hội nghị Việt Nam - Campuchia
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP FERROLI – FEEL THE HEAT
2019 ────────
– CLIENT Ferroli
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
KHAI TRƯƠNG SYNOT GOLF
2022 ────────
– CLIENT Synot Golf
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
KHAI TRƯƠNG CÔNG TY TNHH LASTING VIỆT NAM
2022 ────────
– CLIENT Lasting Việt Nam
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
MV XUẤT GIÁ
2022 ────────
– CLIENT KEYO
– PROJECT VIDEO ANIMATION
CHƯƠNG TRÌNH THẮM MÃI NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI 2022
2022 ────────
– CLIENT Hội nghị Việt Nam - Campuchia
– PROJECT 2D - 3D