PROJECT

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

TIỀN PHONG GOLF CHAMPIONSHIP
2017 ────────
– CLIENT Báo Tiền Phong
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
SIÊU CÚP QUỐC GIA BÁO TIỀN PHONG
2019 ────────
– CLIENT Báo Tiền Phong
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
VIETTEL SUMMER CAMP
2019 ────────
– CLIENT Viettel
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
SỰ KIỆN VIỆT DÃ TOÀN QUỐC – GIẢI BÁO TIỀN PHONG
2019 ────────
– CLIENT Báo Tiền Phong
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN – XUÂN QUÊ HƯƠNG
2022 ────────
– CLIENT Bộ Ngoại Giao
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH: XUÂN ƯỚC VỌNG TẾT TỰ HÀO
2019 ────────
– CLIENT VTC1
– PROJECT TỔ CHỨC SỰ KIỆN