2D, 3D DESIGN

THIẾT KẾ 2D, 3D

LĨNH VỰC

Lĩnh vực truyền thông

  • Bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp (logo, brochure, card visit, phong bì…)
  • Website
  • Hình ảnh truyền thông, quảng cáo online, offline, OOH
DỰ ÁN
Lĩnh vực truyền thông

LĨNH VỰC

Lĩnh vực sự kiện

  • Key visual sự kiện (backdrop, standee, phướn…)
  • Sân khấu
  • Photo Booth
  • Tiểu cảnh trang trí
DỰ ÁN

PROCESS

QUY TRÌNH

NHẬN BRIEF

ĐÁNH GIÁ BRIEF, NGHIÊN CỨU THƯƠNG HIỆU VÀ SẢN PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG

BÁO GIÁ DỰA THEO BRIEF CỦA KHÁCH HÀNG

BÁO GIÁ DỰA THEO BRIEF CỦA KHÁCH HÀNG

Lên từ 2-3 ý tưởng phác thảo cho khách hàng lựa chọn và cuối cùng hoàn thiện ý tưởng chi tiết (final)

CHỐT BÁO GIÁ VÀ TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG

GỬI PROPOSAL VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN FEEDBACK TỪ KHÁCH HÀNG

HOÀN THIỆN, CHỈNH SỬA SẢN PHẨM THEO FEEDBACK CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÁNH GIÁ ĐẦU RA VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (DO QA PHỤ TRÁCH)