DIỄN ĐÀN VĂN HÓA VỚI DOANH NGHIỆP 2022

Synot Multi Media vinh dự là đơn vị tổ chức Diễn Đàn Văn hóa với doanh nghiệp năm 2022, chủ đề “Chấn hưng văn hóa – Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”.

DIỄN ĐÀN VĂN HÓA VỚI DOANH NGHIỆP 2022